D-Air


D-AIR er det intelligente beskyttelses-systemet som oppdager farlige situasjoner og automatisk trigger airbagger rundt førerens kropp. En aktiveringsalgoritme analyserer data fra ulike sensorer og bestemmer når systemet skal utløses.

Systemet kommer i to versjoner - D-AIR Racing for banebruk, og D-AIR Street for hverdagsbruk.


Browse by tag: